Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rynek (Rodowód, istota, definicja i cechy rynku)

Ryszard Bączek

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2020
Stron: 182
Dział:
ISBN: 9788365713612
 
 
 

 

Ryszard Bączek

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2020

Dział:

Stron: 182

ISBN: 9788365713612

Książka zawiera przejrzystą analizę rynku, wzbogaconą o wiele przykładów i komentarzy. To sprawia, że jest nie tylko dobrym podręcznikiem, ale również poradnikiem o niewątpliwych walorach praktycznych. Autor podjął bowiem ambitną próbę pokazania koniecznego w warunkach gospodarki rynkowej sposobu zachowania się każdego z nas. Aby zaspokoić własne, indywidualne potrzeby, musimy wchodzić w relacje wymienne z innymi osobami. Ważne jest więc, aby na naszą pracę wykonywaną dla innych osób był popyt, aby nasza praca się sprzedawała, gdyż wszelkie dochody w gospodarce rynkowej pochodzą jedynie ze sprzedaży, a nie z produkcji. Funkcjonowanie na rynku oparte jest na zasadzie wzajemności, a wszelkie relacje wymienne pomiędzy ludźmi mają charakter transakcyjny i rządzi nimi zasada ekwiwalentności. W gospodarce rynkowej niczego nie dostaje się za darmo (Ryszard Pazura)